ESPAnet 2023 „Challenges for the welfare state in turbulent times

dr Ewa Flaszyńska reprezentowała Wydział na 62 Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Nauki Regionalnej
4 września, 2023
IX edycja Konkursu im. I Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
11 września, 2023

pl

Na Wydziale trwa międzynarodowa konferencja ESPAnet 2023 „Challenges for the welfare state in turbulent times”. ESPAnet to jedna z największych światowych organizacji skupiających badaczy polityki społecznej.
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. To właśnie m. in. dzięki zaangażowaniu Pani Profesor udało się po raz pierwszy zorganizować konferencję ESPAnet w Warszawie. Konferencję otworzył dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek. Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie: https://espanet-warsaw2023.org/
 
X