Pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy dla kierunku stosunki międzynarodowe

W roku 2020 pożegnaliśmy pracowników i przyjaciół WNPISM
1 listopada, 2020
Zajączkowski Jakub dr hab.
Dr hab. Jakub Zajączkowski wybrany do Rady Naukowej Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, Wydziału Polonistyki
2 listopada, 2020

W czwartek 29 października 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku stosunki międzynarodowe. Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

W spotkaniu Rady, na zaproszenie Dziekana Wydziału dr hab. Daniela Przastka, wzięli udział przedstawiciele polskiej dyplomacji i firm kluczowych z punktu widzenia kształcenia studentów stosunków międzynarodowych. Ze strony interesariuszy byli to: Dr Małgorzata Bonikowska – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Tomasz Bratek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy; Dr hab. Adam Burakowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii; Maciej Dachowski – UN OCT, Political Officer, Knowledge Management and Coordination; Policy, Knowledge Management and Coordination Branch, United Nations Office of Counter-Terrorism; Michał Fijoł – Wiceprezes Polskich Linii Lotniczych LOT, członek Zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT; Robert Kaleta – prezes zarządu ENERGA Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne SP. Z.O.O., wiceprezes zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis”; Piotr Kostrzewa-Zalewski – Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu BNP Paribas Polska; Grzegorz Kowal – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii; Paweł Milewski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii; Tomasz Rados – pracownik instytucji Unii Europejskiej, Członek Rady Polonii Belgijskiej oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Belgii; Anna Rupp – Head of Cash Management, Euronet Worldwide oraz Dominika Springer – członek Zarządu, Fundacja HumanDOC.

Ze strony Wydziału obradom przewodniczył Dziekan dr hab. Daniel Przastek, a dyskusję moderował dr hab. Jakub Zajączkowski. Obecni byli również prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju (organizator spotkania); dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – Prodziekan ds. nauki, dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Jakub Zajączkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych; dr hab. Dorota Heidrich – Przewodnicząca zespołu ds. PKA na kierunku stosunki międzynarodowe, Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju studiów anglojęzycznych, Kierownik studiów anglojęzycznych; dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Pełnomocnik Dziekana ds. reformy programów nauczania; dr Agnieszka Bejma – Pełnomocnik dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego; dr Anna Wróbel – Kierownik studiów polskojęzycznych na kierunku stosunki międzynarodowe oraz mgr Jakub Nowotarski – Kierownik biura promocji i komunikacji.

Przedstawiciele WNPiSM zaprezentowali wydział oraz specyfikę kierunku stosunki międzynarodowe. Następnie miała miejsce dyskusja podczas, której uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłoszono wiele konkretnych inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianego kierunku. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji. Na koniec spotkania otrzymali od Dziekana dr hab. Daniela Przastka powołania na oficjalnych interesariuszy Wydziału. Kolejne spotkania zespołu kierunki międzynarodowe w ramach Rady Interesariuszy odbywać się będą cyklicznie, najbliższe planowane jest na styczeń 2021 r.

 

X