Pracownicy naukowi

Dyżury pracowników naukowych proszę sprawdzać TU.

Aleksy-Szucsich Agnieszka

dr Agnieszka Aleksy-Szucsich Jednostka Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Ostatnie publikacje: A. Aleksy-Szucsich, Teoria tranzycji potęgi a teoria cyklu siły, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – profesor (2003) doktor (1982) habilitowany (1990) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor nadzwyczajny UW (1992) i zwyczajny (od

Annusewicz Olgierd

dr hab. Olgierd Annusewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006), p.o. dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW (od 2016 r.), redaktor naczelny Kwartalnika

Chełstowski Artur

dr Artur Chełstowski – Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych

Babić Marko

dr hab. Marko Babić – doktor habilitowany nauk o polityce (2020), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2012-2019 sekretarz Zakładu Europejskich

Balcerek-Kosiarz Marta

dr Marta Balcerek-Kosiarz – doktor w zakresie nauk o polityce (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik projektu badawczego NCN „Rola samorządu

Balcerowicz Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz generał dywizji w st. spocz. Dr hc. Akademii Wojskowej Czech oraz Akademii Woskowej Słowacji. W latach 1965-91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach WP; m.in. na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, batalionu, pułku, dywizji. Od 1991 roku w Akademii Obrony Narodowej, w latach 2000-2003 rektor tej uczelni. Studiował w akademiach wojskowych w Warszawie, Moskwie, Rzymie. Współtwórca strategii obronnej III RP. Autor wielu prac z zakresu bezpieczeństwa, obronności, wojskowości, nauki o wojnie i pokoju. Ważniejsze odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Niemiec.

Bejma Agnieszka

dr Agnieszka Bejma – doktor nauk o polityce (2012, obrona z wyróżnieniem), adiunkt. Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego. Od 2016 roku członkini zarządu Research Committee

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976); zatrudniony w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (od 1976 r. do jego rozwiązania), kolejno na

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – doktor habilitowana nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW

Biskup Bartłomiej

dr hab. Bartłomiej Biskup – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek International Communication Association, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji

Bodio Tadeusz

prof. dr hab. Bodio Tadeusz  –  nauki o polityce; pracownik Wydziału od 1975 roku; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2000-2005 kierownik Pracowni

Bógdał-Brzezińska Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska – doktor nauk o polityce (2000), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016), adiunkt z habilitacją. W latach 2001–2002

Boiret Karolina

dr Karolina Boiret – doktor nauk prawnych (2016), adiunkt. W latach 2017-2019 kierownik studiów II stopnia w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Bokszczanin-Gołaś Izolda

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja (2020), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (adiunkt). Stypendystka rządu Republiki Francuskiej

Bożewicz Marta

dr Marta Bożewicz – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Założycielka i członkini zespołu Na Straży

Brzeziński Michał

dr hab. Michał Brzeziński – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), doktor habilitowany nauk społecznych w

Budziszewska Anita

mgr Anita Budziszewska – Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji; Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego, WPiA UW, Studiów Badań Strategicznych, Szkoła Główna Handlowa. Stypendystka

Chwedoruk Rafał

dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. ucz. – habilitacja (2012), profesor uczelni (2014). Zainteresowania badawcze Polityka historyczna, myśl polityczna, ruchy społeczne, ekstremizm polityczny, geografia wyborcza. Jednostka Katedra

Ciechański Jerzy

dr hab. Jerzy Ciechański – dr hab. nauk społecznych, politolog, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych.  Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.  Absolwent Wydziału

Curanović Alicja

dr hab. Alicja Curanović – doktor habilitowany nauk o polityce (2019), pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierowniczka projektu badawczego The Concept of

Ćwiek-Karpowicz Jarosław

dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie (2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt, pracownik

Czaputowicz Jacek

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – profesor dr hab. nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,  kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich

Czub Jarosław Filip

dr hab. Jarosław Filip Czub – doktor nauk o polityce (2011), habilitacja nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2019), adiunkt, koordynator dziekana ds. studenckich praktyk

Dmowski Seweryn

dr Seweryn Dmowski

Dobrowolska-Opała Magdalena

dr Magdalena Dobrowolska-Opała – doktor nauk o bezpieczeństwie (2017), pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik zespołu badawczego w unijnym

Domaradzki Spasimir

dr Spasimir Domaradzki – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Stypendysta Wilbur Fellow (2008), Wielokrotny obserwator wyborów z ramienia

Duszczyk Maciej

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. – Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2020), członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 członek Komitetu Polityki

X