Pracownicy naukowi

Dyżury pracowników naukowych proszę sprawdzać TU.

Aleksy-Szucsich Agnieszka

dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – profesor (2003) doktor (1982) habilitowany (1990) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor nadzwyczajny UW (1992) i zwyczajny (od

Annusewicz Olgierd

dr Olgierd Annusewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006)), p.o. dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW (od 2016 r.), redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego

Babić Marko

dr Marko Babić – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2012-2019 sekretarz Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych

Balcerek-Kosiarz Marta

dr Marta Balcerek-Kosiarz – doktor w zakresie nauk o polityce (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik projektu badawczego NCN „Rola samorządu

Balcerowicz Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz generał dywizji w st. spocz. Dr hc. Akademii Wojskowej Czech oraz Akademii Woskowej Słowacji. W latach 1965-91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach WP; m.in....

Bejma Agnieszka

Dr Agnieszka Bejma – doktor nauk o polityce (2012, obrona z wyróżnieniem), adiunkt, od 2017 Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Artystycznego. Od 2016 roku

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976); zatrudniony w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (od 1976 r. do jego rozwiązania), kolejno na

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala – doktor habilitowana nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW ds. badań

Biskup Bartłomiej

dr Bartłomiej Biskup – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek International Communication Association, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Poboży Błażej

dr Błażej Poboży

Bodio Tadeusz

prof. dr hab. Bodio Tadeusz  –  przewodniczący zespołu Wydziałowej Komisji Doktorskiej w zakresie nauk o polityce; członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2005-2019

X