9 lipca, 2020

Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem
3 lipca, 2020

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX konferencji werbistowskiej!

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX Wielodyscyplinarnej Konferencji Badaczy Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW oraz Księży Werbistów, Chludowo 21-24 września 2020 r., pt. Mniejszości narodowe, etniczne,
30 czerwca, 2020

Minigranty w ramach 4EU+

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship
29 czerwca, 2020

XII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez
X