7 października, 2022

Trwa rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych – bezpieczeństwo narodowe

Trwa trzecia tura rekrutacji na prowadzony wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, nowy kierunek studiów podyplomowych – bezpieczeństwo narodowe. Infopack o kierunku  https://bit.ly/bezpieczenstwonarodowe Strona IRK  https://bit.ly/3vJ6pW9 Ogólna charakterystyka: Analiza obszaru
7 października, 2022

Mianowanie ma wpływ na profesjonalizm korpusu służby cywilnej

Zachęcamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. J. Itrich-Drabarek udzielonego Dziennik Gazeta Prawna  dot profesjonalizacji korpusu służby cywilnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8561808,mianowanie-ma-wplyw-na-profesjonalizm-korpusu-sluzby-cywilnej.html
7 października, 2022

Konferencja z cyklu Big Data

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2022 r. w Jeleniej Górze rozpoczęła się Druga Międzynarodowa Konferencja z cyklu Big Data zatytułowana „Big Data – informacja-dezinformacja-bezpieczeństwo”.
6 października, 2022

Rada Europy przyjęła rekomendację ws. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystywania w pracy

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Komitet Ministrów Rady Europy nr 1444 została przyjęta Rekomendacja CM/Rec(2022)21 w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystywania w pracy
X