3 stycznia, 2024

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich

„Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu
21 grudnia, 2023

Uwaga!!

Wszystkie dyżury dydaktyczne odbywające się w budynku na Nowym Świecie 67 w dniu 21 i 22 grudnia 2023 roku zostają odwołane. Budynek jest zamknięty.
21 grudnia, 2023

UWAGA !!

Wszystkie dyżury dydaktyczne odbywające się w budynku na Nowym Świecie 67 w dniu 21 i 22 grudnia 2023 roku zostają odwołane. Budynek jest zamknięty.
21 grudnia, 2023

Pracownicy WNPiSM UW na konferencji International Studies Association GSCIS

Pozdrowienia od pracowników Wydziału przebywających na konferencji International Studies Association GSCIS (15-20 grudnia, Tammasat University! W konferencji uczestniczyło 6 pracowników naukowych WNPiSM (Dr Barbara Kratiuk jako członek rady
X