2 grudnia, 2022

Debata Co Europa Środkowa może zrobić dla Ukrainy?

Dzisiejsza debata o bezpieczeństwie, wolności i demokracji nie może odbywać się bez Ukrainy. W obecnej sytuacji Europa Środkowa, ze względu na swoje położenie i historię, odgrywa
2 grudnia, 2022

Dr Łukasz Wieczorek w projekcie Komendy Głównej Policji

Dnia 1 grudnia 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja zamykając projekt pt. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego, który był realizowany przez
1 grudnia, 2022

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Dnia 29 listopada w Poznaniu miał miejsce Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Podsumowano kadencję władz krajowych za lata 2019-22, udzielono absolutorium Prezesowi Arkadiuszowi Żukowskiemu i
1 grudnia, 2022
Informacja

Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie

Zapraszamy do zapoznania się z książką “Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie”
X