25 września, 2020

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2019 i 2020, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Wszystkie informacje dostępne TU Ulotka konkursowa
23 września, 2020

Szkolenie menedżerskie online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w ostatnim szkoleniu menedżerskim online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”, które odbędzie się w dn. 30 września i 1 października
21 września, 2020

Informacja Kierownika Jednostki Dydaktycznej nt. formy realizacji zajęć

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą formy realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym -> TU
21 września, 2020

XX Konferencja Badaczy Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW i Księży Werbistów

Szanowni Państwo! Jutro i pojutrze będą trwały obrady Jubileuszowej XX Konferencji Werbistowskiej nt. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii i Polaków za granicą), organizowanej przez
X