16 lutego, 2022

PTNP zaangażowane w promocję naszej konferencji

Z radością odnotowaliśmy promowanie organizowanej przez nasz Wydział konferencji “100–lecie polskiej służby cywilnej” przez POlski Towarzystwo Nauk Politycznych: http://www.ptnp.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/nadchodzace-konferencje/1177-konferencja-100-lecie-polskiej-sluzby-cywilnej-ewolucja-roli-i-pozycji-sluzby-cywilnej-w-systemie-rzadzenia
15 lutego, 2022

Artykuł dr hab. Marii Theiss został opublikowany w Journal of Social Policy

Artykuł dr hab. Marii Theiss  “How Does the Content of Deservingness Criteria Differ for More and Less Deserving Target Groups? An Analysis of Polish Online Debates
14 lutego, 2022

Internship offer at ENRS

The European Network Remembrance and Solidarity is an international initiative focusing on research, documentation and dissemination of knowledge about Europe’s 20th-century history and ways in which
14 lutego, 2022

Webinar: Visual culture today and tomorrow

What is the future of visual culture in the time of pandemic and moving to the online world? Are there any common trends in visual art
X