26 września, 2022

Artykuł autorstwa Dr hab. Daniela Przastka i Dr hab. Macieja Rasia w cypryjskim czasopiśmie

Wspólny tekst Dziekana WNPiSM Dr hab. Daniela Przastka i Prodziekana ds. studenckich WNPiSM Dr hab. Macieja Rasia zatytułowany The future of Russia as the challenge for
26 września, 2022

Delegacja WNPiSM UW na wykładach w Centre for European Studies

W dniach 22 i 23 września 2022 odbyła się seria wykładów w Centre for European Studies, School Of International Studies, Jawahalal Nehru University (JNU) w Nowym
26 września, 2022

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023 (dla studentów)

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2022/2023 Na podstawie § 8
26 września, 2022
konferencja

Konferencja z cyklu Big Data

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-8 października 2022 r. w Jeleniej Górze odbędzie się Druga Międzynarodowa Konferencja z cyklu Big Data zatytułowana „Big Data – informacja-dezinformacja-bezpieczeństwo”.
X