28 września, 2020

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 28 września 2020 Dziekana WNPiSM UW

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 28 września Dziekana WNPiSM UW. Dodatkowo zamieszczamy Zarządzenie nr 206 Rektora UW z dnia
28 września, 2020
Łukaszewska-Bezulska Justyna dr

Nowy artykuł dr Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej w czasopiśmie “Journal of International Migration and Integration”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ukazał się artykuł naukowy pt. “The Role of Social Capital in Labour-Related Migrations: the Polish Example” autorstwa dr Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej
25 września, 2020
Informacja

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2019 i 2020, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Wszystkie informacje dostępne TU Ulotka konkursowa
23 września, 2020

Szkolenie menedżerskie online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w ostatnim szkoleniu menedżerskim online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”, które odbędzie się w dn. 30 września i 1 października
X