Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich
29 stycznia, 2021
Dr hab. Karina Marczuk została członkiem Rady czasopisma Journal of Public Diplomacy
1 lutego, 2021

pl

W czwartek 28 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Interesariuszy. Celem Rady  jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

W spotkaniu Rady, na zaproszenie Dziekana Wydziału dr hab. Daniela Przastka, wzięli udział przedstawiciele ważnych instytucji i firm działających w obszarze zainteresowań Wydziału:

 1. Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal International
 2. Jolanta Jaworska, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie
 3. Patryk Łoszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Finansów
 4. Joanna Miziołek, Dziennikarka, Tygodnik „Wprost”
 5. Marcin Duma, Prezes Zarządu, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS
 6. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Grzegorz Wolff, Zastępca Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy (zastępował Wandę Adach)
 8. Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 9. Daniel Wocial, Prezes Adecco Poland
 10. Beata Kaczyńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ZUS
 11. Justyna Kułakowska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 12. Dr Filip Skawiński, Analityk w Wydziale Politycznym, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 13. Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 14. Grzegorz Sikora, Dyrektor ds. komunikacji, Forum Związków Zawodowych
 15. Iwona Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
 16. Izabela Zwierz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 17. Katarzyna Łażewska – Hrycko, Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego
 18. Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 19. Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
 20. Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola
 21. Paweł Łysak , Dyrektor Teatru Powszechnego
 22. Przemysław Wesołowski, Prezes Zarządu SW Research
 23. Robert Walenciak, Zastępca Redaktora Naczelnego, Tygodnik „Przegląd”
 24. Zuzanna Grabusińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 25. Dorota Bieniasz, Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa,
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 26. Zuzanna Dąbrowska, publicystka Dziennika Rzeczpospolita
 27. Andrew Makatrewicz De Roy, partner w Bearstone Global
 28. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach, Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, właściciel firmy doradczo szkoleniowej Safety Project
 29. Dr Michał Stępiński, Ekspert ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 30. Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
 31. Gen. dyw. dr Adam Joks, Dowódca Joint Force Training Centre w Bydgoszczy (Centrum Szkolenia Sił Połączonych)
 32. Dr Aleksandra Morzycka, Rzecznik prasowy/doradca Dowódcy ds. Komunikacji NFIU Poland
 33. Waldemar Bejgier, Dyrektor  Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 34. Robert Filipczak, Ambasador RP w Estonii, radca – minister ds. bezpieczeństwa dyplomatycznego – Wydział Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 35. Ppłk dr Dariusz Fudali, Centralny Zarząd Służby Więziennej
 36. Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, Stowarzyszenie Generałów Policji RP
 37. Jacek Słupczyński, Radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski
 38. Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
 39. Paweł Milewski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii
 40. Grzegorz Kowal, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii
 41. Michał Fijoł, Wiceprezes Polskich Linii Lotniczych LOT, członek Zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.
 42. Anna Rupp, Head of Cash Management, Euronet Worldwide
 43. Tomasz Bratek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 44. Maciej Dachowski, UN OCT:  Political Officer, Biuro ds. Zwalczania Terroryzmu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ze strony Wydziału obradom przewodniczył Dziekan dr hab. Daniel Przastek, spotkanie prowadziła prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju (organizator spotkania). Dodatkowo Wydział reprezentowali: dr hab. prof. ucz. Jacek Męcina – Pełnomocnik ds. współpracy z otoczeniem biznesowym, dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – Prodziekan ds. nauki, dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Jakub Zajączkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych; dr Justyna Godlewska-SzyrkowaPełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia; dr hab. Dorota Heidrich – Pełnomocnik ds. rozwoju studiów anglojęzycznych; dr hab.  Anna Sroka – Kierownik studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne; dr Anna Wróbel – Kierownik studiów na kierunku stosunki międzynarodowe; dr hab. prof. ucz. Marek Madej – Pełnomocnik ds. dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, dr hab. Łukasz Zamęcki – Pełnomocnik ds. dyscypliny nauki o polityce; prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, prof. dr hab. Andrzej Misiuk – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dr hab. Ewa Maria Marciniak – Katedra Socjologii i Marketingu Politycznego; dr hab. prof. ucz. Aleksandra Gasztold Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dr Agnieszka Bejma – Pełnomocnik ds. studenckiego ruchu naukowego.

Przedstawiciele WNPiSM zaprezentowali możliwości, potencjał oraz kierunki rozwoju Wydziału. Następnie miała miejsce dyskusja podczas której uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłoszono wiele konkretnych inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju rozwoju kierunków studiów oraz rozszerzyć możliwości, które będą mieli studenci WNPiSM. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji.

X