Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku polskim

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1

Uchwała nr 2 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku politologia, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2

Uchwała nr 3 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku politologia, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, II stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

Uchwała nr 7 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku organizowanie rynku pracy, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku polityka społeczna, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku polityka społeczna, II stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie upoważnienia mgr. Michała Szczegielniaka do prowadzenia wykładów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie upoważnienia mgr. Stanisław Rabczuka do prowadzenia wykładów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na WNPSM

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15

Załączniki nr 2 do uchwały nr 15

Uchwała nr 16 -w sprawie zmiany uchwały nr 5-2022 Rady Dydaktycznej WNPSM dotyczącą propozycji zmian w programie studiów na kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 SM – II stopień

Uchwała nr 17 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w j. polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjona

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Uchwała nr 19 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie rekrutacji-bezpieczeństwo wewnętrzne

Uchwała nr 21 – w sprawie rekrutacji-europeistyka – integracja europejska

Uchwała nr 22 – w sprawie rekrutacji-organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 23 – w sprawie rekrutacji-politologia

Uchwała nr 24 – w sprawie rekrutacji-polityka społeczna

Uchwała nr 25 – w sprawie rekrutacji-stosunki międzynarodowe

Uchwała nr 26 – w sprawie rekrutacji-studia euroazjatyckie

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku europeistyka – integracja europejska – profil praktyczny

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Uchwała nr 31 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31

Uchwała nr 32 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32

Uchwała nr 33 – w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursu Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 34 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34

Uchwała nr 35 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35

Załączniki nr 2 do uchwały nr 35

Uchwała nr 36 – w sprawie zmiany uchwały nr 17-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

Uchwała nr 37 – w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo cybernetyczne I i II stopnia, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37

Uchwała nr 38 -w sprawie realizacji badań ewaluacyjnych na kierunku polityka społeczna

Uchwała nr 39 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39

Uchwała nr 40 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40

Uchwała nr 41 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41

Uchwała nr 42 – w sprawie upoważnienia mgr. Jakuba Wiecha do prowadzenia wykładu na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42

Uchwała nr 43 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku – bezpieczeństwo-wewnetrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43

Uchwała nr 44 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44

Uchwała nr 45 – w sprawie zmiany uchwały nr 37-2022

Uchwała nr 46 – w sprawie minimum programowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46

Uchwała nr 47 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47

Uchwała nr 48 – w sprawie minimum programowego dla studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49

Załącznik nr 2 do uchwały nr 49

Uchwała nr 50- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczenstwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51

Uchwała nr 52 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku angielskim

Akty prawne Rady Dydaktycznej WNPISM i CE

 

Uchwała nr 1 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka

Uchwała nr 2 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności przedmiotu innego niż POWI

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka — studia europejskie

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała-nr-7-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-I-stopnia-dla-kierunku-europeistyka

Uchwała-nr-8-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-I-stopnia-dla-kierunku-europeistyka

Uchwała-nr-9–w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała-nr-10-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-uslugi-edukacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023 na europeistyce I stopnia

Uchwała-nr-11-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-uslugi-edukacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023 na europeistyce II stopnia

Uchwała-nr-12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala-nr-13- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 15 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2022-2023

Uchwała nr 16 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku europeistyka

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala-nr-18-w-sprawie-zatwierdzenia-tematow-prac-dyplomowych-na-studiach-II-stopnia-na-kierunku-europeistyka

Uchwała-nr-19-w-sprawie-minimum-programowego-dla-studiow-drugiego-stopnia-na-kierunku-europeistyka-o-profilu-ogolnoakademickim

Uchwała nr 20 – w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Dydaktycznej

Uchwała nr 21 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Dydaktycznej

Uchwala-nr-22- w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku

X